INDIVIDUELE THERAPIE

Het is voor veel mensen een hele stap om een psycholoog te bezoeken. Als je zo’n stap zet, is het belangrijk dat je bij iemand terecht komt bij wie je je op je gemak voelt. Iemand bij wie je een prettig soort betrokkenheid en aandacht ervaart, kortom: iemand met wie je een ‘klik’ voelt. De ontmoeting van mens tot mens is de basis is van elke behandeling, niet alleen de klinische blik of de gebruikte therapiemethoden. Dit komt ook naar voren uit onderzoek dat is gedaan naar de effectiviteit van behandelingen.

Het verschil tussen therapie en coaching 
Individuele begeleiding kan bestaan uit therapie/behandeling of coaching. Het verschil zit in het doel van de gesprekken. Behandeling is gericht op het laten verdwijnen van psychische klachten. Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling, op meer uit jezelf halen. In de praktijk is die scheidslijn minder absoluut dan het lijkt, want in beide gevallen is er sprake van persoonlijke ontwikkeling en krijg je meer inzicht in jezelf en je leven.

Persoonsgericht
Mijn werk als is persoonsgericht, dat wil zeggen dat jij als mens centraal staat en niet alleen je klacht. Methoden die jou meer of minder aanspreken zijn bepalend zijn voor de koers die we uitzetten. Ik maak gebruik van meerdere goed onderzochte methoden met een bewezen werkzaamheid. Omdat ik mij door deze verschillende methoden en zienswijzen laat inspireren, zou je mijn werk een synthese van al die dingen kunnen noemen. Ik kies er bewust voor van “bril” te kunnen wisselen en zelfs met verschillende brillen tegelijk te kijken, omdat dit mij veel meer informatie oplevert dan wanneer ik mij zou beperken tot een bepaalde methode.

Als je meer informatie wilt over de specifieke behandelvormen die inzetbaar zijn, kun je de informatie hieronder uitschuiven.

Onaangename gedachten en gevoelens komen bij ons mensen regelmatig voor. Dat is normaal, ook al heb je misschien soms het gevoel dat je de enige bent met bepaalde gevoelens, gedachten of onzekerheden. Soms kun je echter zo in gevecht zijn met je gevoelens of gedachten, dat het je flink in beslag neemt. Je probeert van ze af te komen, ze op te lossen, piekert erover, probeert ze uit de weg te ruimen, kortom: je worstelt er echt mee. Want, als je er geen last meer van zou hebben, zou je weer de mens kunnen zijn die je wilt zijn.
Bij ACT gaat het er niet om dat je van je vervelende gevoelens of gedachten af komt, omdat ze, zoals gezegd, normaal menselijk zijn. Wel kun je vaardigheden leren om anders met je gevoelens en gedachten om te gaan, zodat een gevecht ermee niet meer nodig is. Zo komt er ruimte om weer te gaan leven in overeenstemming met wat je werkelijk wilt voor jezelf. Je kunt weer bezig zijn met wat voor jou echt belangrijk en waardevol is in jouw leven.
ACT valt onder de jongste generatie van cognitieve gedragstherapie en is wetenschappelijk goed onderbouwd en effectief gebleken.

Uitgebreide informatie over ACT vind je op de website www.timetoact.nl.

Compassie is een vaardigheid, die helpt jezelf en de ander met minder oordeel tegemoet te treden. In therapie kun je leren om meer compassie te hebben met jezelf, in plaats van jezelf vaak zo medogenloos te bekritiseren. Compassion Focused Therapy, dat een goede aanvulling is op de ACT (zie hierboven), richt zich op het aanleren van dit vermogen. Je verliest hiermee zeker niet het vermogen om te zien wat beter zou kunnen bij jezelf, maar je verliest wél de hevige zelfveroordeling die ons alleen maar blokkeert in ons vermogen om te veranderen. Compassie met jezelf hebben leidt tot meer mildheid naar jezelf, wat als een bevrijding kan voelen. Hierdoor komt energie vrij om te gaan in de richting die je werkelijk wilt.

Lees meer over zelfcompassie op de website van Neff en Vonk: www.zelfcompassie.nl..

Affect Fobie Therapie is ontwikkeld door McCullough. Het is een vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie. Uitgangspunt is dat klachten voortkomen uit het vermijden van bepaalde gevoelens omdat je je er bang voor bent of er schaamte over voelt. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Men heeft soms geleerd dat bepaalde gevoelens er ‘niet mogen zijn’, waardoor het op latere leeftijd moeilijk wordt om je bewust te zijn van deze gevoelens, ze daadwerkelijk te beleven en er eventueel uiting aan te geven. De spanning die dit geeft veroorzaakt klachten. Het doel van deze behandeling is dat je inzicht krijgt in je eigen gedrag hierin, en gaat voelen wat je tot dan toe niet durfde te voelen, waardoor je klachten zullen afnemen en je nieuwe gedragsmogelijkheden voor jezelf creëert.

Lees meer over Affect Fobie Therapie in dit artikel: Affectfobietherapie-Quin-v-Dam-Marc-Hamburger

Soms maakt een mens schokkende gebeurtenissen mee en soms gebeurt het dat langdurige angstklachten of andere emotieregulatie-problemen het gevolg daarvan zijn. In dat geval spreken we van een trauma. Je kunt schrikkerig zijn, prikkelbaar, snel (over)emotioneel of juist geremd raken in je gedrag. Dat leidt vaak ook tot schaamte (voor je eigen manier van reageren) en zelfkritiek of schuldgevoelens richting de mensen om je heen. Tot slot komen slaapproblemen, nachtmerries of flash backs en diverse lichamelijke klachten zoals buikpijn, spanningshoofdpijn en hartkloppingen veel voor.

Integrated Trauma Therapy is een traumabehandeling waarin je leert begrijpen waarom je zo reageert zoals je doet. Niet alleen verstandelijk, maar van binnen uit. Je gaat je reacties in een ander perspectief zien en je leert behulpzamere manieren om met jezelf omgaan op momenten dat je getriggerd wordt.  Door deze combinatie van begrip voor jezelf en die nieuwe manieren kun je je emoties beter reguleren en leer je gemakkelijker omgaan met moeilijke momenten, waardoor de traumatische reacties naar de achtergrond verdwijnen.
Integrated Trauma Therapy is ontwikkeld door Janina Fisher en het is een combinatie van verschillende therapievormen die allen bewezen effectief zijn, maar samen nog effectiever. Meer informatie kun je vinden op deze engelstalige website https://janinafisher.com/tmodel

Daarnaast werk ik met EMDR. Dat is een bijzondere techniek waarbij je beide hersenhelften om de beurt worden gestimuleerd (door middel van geluiden of oogbewegingen) terwijl je aan de schokkende gebeurtenis denkt. Mits op de juiste manier uitgevoerd, heeft dit tot effect dat de emotionele lading sterk afneemt. Hierdoor kun je aan de nare gebeurtenis terugdenken zonder er van streek van te raken, en hoef je dus ook geen energie meer te steken in er vooral níet aan te denken. Natuurlijk vergeet je de gebeurtenis niet, maar het zorgt niet meer voor die heftige reacties in jezelf als je eraan denkt.
Ook bij schokkende gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden en die je nog in de weg zitten, kan EMDR uitkomst bieden. Het is goed wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken.

Meer informatie over deze specifieke techniek kun je vinden op https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/.

Voice Dialogue (VD) is een gespreksmethode die de verschillende kanten van jouzelf verkent. Nee, het is niet gek of abnormaal dat je verschillende kanten in jezelf herkent: het is de opmaak van de menselijke psyche. Iedereen heeft die verschillende kanten, die soms met elkaar in conflict zijn en die je in patronen terecht kunnen laten komen waar je liever vrij van wordt.

Zelf werk ik sinds eind jaren ’90 met Voice Dialogue. Het heeft zich keer op keer bewezen als krachtige transformatiemethode om jezelf dieper te leren kennen en begrijpen. Het maakt op natuurlijke wijze de weg tot innerlijke groei vrij. Bovendien geeft het verheldering over jou in relaties tot anderen. Het is een methode om jouw eigen weg te vinden, in plaats van de weg te vervolgen die anderen voor je hebben bedacht of waar je zo in de loop van je eigen geschiedenis in terecht gekomen.

Internal Family Systems (IFS) is een therapievariant die ook met de verschillende delen in jou werkt. Het is een traumabewuste behandeling die ondermeer wordt ingezet bij angst, schaamte en depressieve klachten. Een belangrijk uitgangspunt van IFS is dat alle delen in jou welkom zijn. Juist het wegdrukken van bepaalde delen en het niet willen kijken en luisteren ernaar, is wat innerlijke conflicten veroorzaakt. Die conflicten proberen te bestrijden met het nog harder wegdrukken van die kanten in je die je onaangenaam of ongemakkelijk vindt, levert meer van hetzelfde.

IFS stelt: alle delen zijn van grote waarde in jou en zijn er vóór jou, niet tegen jou. Het leren luisteren naar die innerlijke delen (in een veilige therapeutische setting) levert een dieper begrip op voor jezelf en het geeft je steeds meer vrijheid om anders om te gaan met moeilijke gevoelens of situaties in je leven.

Lees meer over Voice Dialogue op de website www.voicedialogueworld.com/nl/
Meer over Internal Family Systems (IFS) kun je lezen in dit artikel.

Marshall Rosenberg ontwikkelde, decennia geleden, een communicatiemodel dat eenvoudig is van opzet, maar ongekend in zijn vermogen tot verbinding. Zowel met jezelf, in jezelf, als tussen mensen in relaties. Hij noemde het non-violent communication, dat ik liever vertaal met ‘Verbindende Communicatie’, omdat dat precies de lading dekt van wat het in wezen doet. Het is een prachtig instrument dat je helpt je zo uit te drukken dat je niemand aanvalt, niet in de verdediging schiet als iemand jou iets zegt, en je steeds verder in contact brengt met je diepste wezen en dat van de ander. Het is een praktisch en ondersteunend hulpmiddel om de brug naar de ander te slaan.

Meer informatie over verbindende communicatie kun je vinden op de website https://www.geweldlozecommunicatie.org.

Centraal in deze benadering staat de ‘wondervraag’:
– hoe zou jou leven eruit zien als alles waarvoor je in behandeling bent, opgelost zou zijn als door een wonder?
Door hier een gedetailleerde voorstelling van te maken, word je je bewuster waar je naar toe wilt, hoe jij en je toekomst er dan uit zien. Door je daar in in te leven, kun je ontdekken wat jij dan zelf anders doet en denkt. Zo krijg je inzicht in wat je zelf anders zou kunnen gaan doen om die toekomst die je wilt sneller dichterbij te halen. Kortom: met oplossingsgerichte psychotherapie oefen je alvast in gedachten en gevoel hoe je leven straks zal zijn. Hierdoor werk je, stap voor stap naar je doelstelling toe.

Tot slot: mocht uit het intakegesprek blijken dat je bij mij niet aan het juiste adres bent voor hulp, dan zorg ik voor een passende verwijzing binnen mijn uitgebreide netwerk van deskundige collega’s.

T: 072-5323878
M: 06 103 77 810
E: monique@praktijkzomer.nl
© Praktijk Zomer