TARIEVEN

Duur consult en kosten

Omdat ik rust en aandacht belangrijk vind in mijn werk, duren behandelconsulten in mijn praktijk geen drie kwartier zoals gebruikelijk is, maar een uur. De kosten zijn € 100,– per sessie.  Op verzoek zijn langere sessies mogelijk van 1,5 of 2 uur. Bij relatietherapie is gebleken dat dit soms nodig is, vooral in het begin van de therapie.

Je betaalt na ontvangst van de factuur. Individuele therapie is vrijgesteld van BTW, coaching is belast met 21% BTW op het uurtarief.

Vergoeding en beroepsgeheim
Als psycholoog heb ik strikt beroepsgeheim en zal ik geen enkele informatie over je delen. Indien overleg behulpzaam is met bijvoorbeeld je behandelend specialist of huisarts zal dat alleen plaatsvinden met jouw nadrukkelijke toestemming vooraf.

Mijn praktijk heeft géén contracten met zorgverzekeraars, omdat ik niet bereid ben om welke inhoudelijke informatie dan ook te verstrekken over je klachten en/of behandeling aan je verzekeraar. Dit verlangt de verzekeraar in het huidige zorgstelsel wel. Bovendien is voor vergoeding een psychiatrische diagnose nodig. Niet elke diagnose komt daarbij in aanmerking voor vergoeding. Veel voorkomende psychische klachten zoals overspannenheid, burn out en rouwproblematiek bijvoorbeeld, vallen buiten de vergoeding. Ook relatietherapie en coaching worden nooit vergoed.

Is vergoeding belangrijk voor je, kies dan behandeling door een GZ-psycholoog. Twijfel je of jouw verzekering de consulten in mijn praktijk mogelijk toch zou vergoeden, bijvoorbeeld omdat je een zeer uitgebreide aanvullende verzekering hebt, informeer dan bij je verzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden van een niet-gecontracteerde Psycholoog NIP*.

Soms zijn werkgevers of uitkeringsinstanties bereid (een deel van) de therapiekosten te betalen. Ook als zij de betalende partij zijn, krijgen zij nooit inzage in uw dossier, tenzij u dit uiteraard zelf nadrukkelijk wenst en de door mij verstrekte informatie vooraf heeft ingezien.

Wachtlijst
De wachtlijst is op dit moment langer dan 12 weken.

Afzeggen/verzetten van afspraken
Afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur worden afgezegd of verzet, worden in rekening gebracht. Het is voor mijn agenda behulpzaam om zo spoedig mogelijk van je wens tot verzetten op de hoogte te worden gebracht.

Privacy Policy

Klik hier om de maatregelen te zien waarmee Praktijk Zomer je privacy beschermt of voor het AVG-certificaat.

Klacht?
Heeft u een vraag of een klacht over mijn behandeling, dan verzoek ik je dat eerst met mijzelf te bespreken. Indien wij er niet uitkomen, kun je melding maken van uw klacht bij mijn beroepsvereniging het NIP. Meer informatie hierover vindt u hier.

*Psycholoog NIP is een dienstmerk. Wil je meer informatie over dit dienstmerk, klik dan op het logo rechts onderin de pagina. Wil je informatie over de beroepscode waar psychologen zich aan dienen te houden, klik dan hier.

NIP
T: 072-5323878
M: 06 103 77 810
E: monique@praktijkzomer.nl
© Praktijk Zomer