RELATIETHERAPIE

Verliefd, verbonden…. en nu een pijnlijk gevoel van verwijdering?  

Waarom worden mensen verliefd op elkaar? Aanvankelijk vaak omdat ze een bijzondere verwantschap met de ander voelen. Ze hechten zich meer en meer aan elkaar en voelen zich steeds meer op hun gemak en verbonden. Gekend door de ander, veilig. Toch komen diezelfde mensen niet zelden op een punt dat ze die verwantschap even helemaal niet meer kunnen voelen. Ze voelen dan vooral de verschillen tussen hen, en die lijken niet te overbruggen. De pijn om het verlies van deze verbondenheid is enorm, hoe kon dit zo gebeuren? En: hoe kan de verbinding weer worden hersteld?

In EFT relatietherapie kun je inzicht krijgen in de destructieve patronen waar jullie in verstrikt zitten. Je leert elkaars emotionele taal begrijpen, zodat jullie die patronen niet meer op deze manier hoeven te herhalen. Nieuwe, verbindende manieren van omgaan met elkaar en meer begrip voor elkaars kwetsbaarheden geven je ineens weer het gevoel: ja, dát is waarom ik hem of haar heb gekozen! Pijnlijke gebeurtenissen tussen jullie uit het verleden kunnen geheeld worden. Zo ga je elkaar weer zien zoals jullie werkelijk zijn: de persoon waar je ooit op bent gevallen, met alle prachtige, leuke maar ook bepaalde minder leuke kanten (waar we soms meer van kunnen leren dan we denken).

Aanleidingen voor relatietherapie: 

 • relatietwijfel: kunnen we niet beter uit elkaar gaan?
 • eenzaamheid binnen de relatie
 • vastgelopen communicatie
 • verliefdheid op een ander
 • herhaaldelijke ruzies die niet op de lossen lijken
 • opvoedverschillen
 • toenemende afstandelijkheid
 • seksuele of intimiteitsproblemen
 • het gevoel de ander niet te kunnen bereiken
 • een rouwproces waarbij je elkaar bent kwijtgeraakt
 • ongewenste kinderloosheid.

Het kan voelen als een grote stap om een ‘derde’ in je relatie uit te nodigen om mee te kijken. De meeste mensen ervaren het echter achteraf als een zeer waardevolle keuze om, met hulp, elkaar anders te leren zien en een nieuwe brug te slaan naar hun partner.

Ik ben gevorderd EFT relatietherapeut, aangesloten bij EFT Nederland en maak daarnaast gebruik van de methode Verbindende Communicatie in het begeleiden van paren die specifiek aan hun communicatie willen werken.

Houd me Vast-training: als je geen therapie wilt, maar wel meer verdieping

Voor stellen die niet zozeer relatieproblemen hebben maar wel beiden de behoefte voelen om hun relatie te versterken geef ik de Houd me Vast-training. Dit is een cursus die is gebaseerd op de wetenschap van de EFT-therapie en tot doel heeft elkaar op een dieper niveau te leren kennen en de relatie te verdiepen. De cursus kent een vast aantal bijeenkomsten, en wordt in mijn praktijk gegeven aan jullie samen, dus niet in een groep.

Wil je meer weten over de hierboven genoemde onderwerpen? Klik dan hieronder om het venster te openen.

Wanneer je je emotioneel verbonden voelt met je partner, kun je vrijwel alles aan. Onbreekt die verbinding, dan zijn kleine dingen al genoeg om in ruzieachtige of killere sferen terecht te komen met elkaar. Daarom richt EFT-therapie zich vooral op de (emotionele) verbondenheid tussen jou en je partner. Die band vroeger zo veilig voelde, maar nu (en misschien al langer) verstoord voelt.

Het EFT-proces bestaat uit een aantal fasen. Het begint met het begrijpen van hoe liefde werkt en het verhelderen van de patronen die tussen jullie zijn ontstaan. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat de verbinding in de weg staat. Emoties of juist angst voor hevige emoties, kunnen je gedrag bepalen.

De volgende stap is dan ook om om te begrijpen wat er bij jou en je partner van binnen gebeurt tijdens zo’n patroon. Je leert de meer verborgen emoties van elkaar kennen. Door het (her)kennen van elkaars pijnpunten ontstaat begrip, verzachting en meer verbondenheid met elkaar. Je durft steeds meer te benoemen wat je behoeften zijn op de moeilijkste momenten. Je zult merken dat EFT een diepgaand proces is waarbij je werkt aan de emotionele veiligheid en het vertrouwen in de relatie. Hierdoor wordt het makkelijker om uit te reiken naar de ander. Je ervaart steeds meer de bereidheid, zowel bij jezelf als bij je partner.

In de laatste fase van de therapie leer je dan ook, in plaats van in het patroon terecht te komen, te vragen om de steun, het begrip en de liefde die je nodig hebt. En je partner, die jou en zichzelf inmiddels op een heel andere manier heeft leren kennen, is meer bereid dan ooit… Zo ontstaat een nieuwe basis om pijnlijke onderwerpen uit het verleden te bespreken en moeilijke dingen in de toekomst te kunnen bespreken. Je staat weer (emotioneel) open voor elkaar, kunt elkaar weer bereiken, begrijpen, vertrouwen, liefhebben… Kortom: jullie unieke verbondenheid is weer voelbaar, jullie band sterker dan ooit.

EFT werd ontwikkeld door Sue Johnson en is goed wetenschappelijk onderzocht. Het is de meeste effectieve vorm van relatietherapie: bij een goed afgerond EFT-traject is er zelden sprake van terugval.

Lees meer over EFT op de website: www.eft.nl.

Heb je geen relatieproblemen maar wel verbeterpunten, en heb je de de wens om jullie relatie verder te ontwikkelen en te verdiepen, dan is de Houd me Vast-training een heel krachtige manier om dat te doen. De training is gebaseerd op de uitgangspunten van EFT en bundelt de kennis van Sue Johsnon, wetenschappelijk expert op het gebied van de liefde. Door het doorlopen van het Houd me Vast-programma krijg je nieuwe inzichten in elkaars emoties, gevoeligheden en behoeften en in de manier waarop jullie verbinding versterkt kan worden. Je leert elkaar op een diepere manier kennen, en je voelt nog meer dan daarvoor hoe uniek jullie liefde is. Na een Houd me Vast training ken je elkaar door en door en voel je verbondener dan ooit!

Op verschillende plekken in Nederland kun je deze cursus volgen als groepstraining met meerdere echtparen, soms als tweedaagse training, soms in 8 of 4 bijeenkomsten. In mijn praktijk wordt de Houd me Vast-training individueel aan jullie als (echt)paar aangeboden, dus niet in een groep. De Houd me Vast-training is een cursus van 8 bijeenkomsten van 2 uur, die ook als blok van 2 bijeenkomsten tegelijk gegeven kunnen worden. Er hoort een boek bij de training, waarmee je je desgewenst kunt voorbereiden op de bijeenkomsten. De cursus bestaat uit uitleg, videomateriaal dat je samen bekijkt, uit oefeningen, gesprekken en huiswerk. Het is een periode om intensief met elkaar bezig te zijn.

Vooraf worden alle data van de Houd me Vast bijeenkomsten vastgelegd. Eventueel kunnen deze bijeenkomsten ook in weekenden plaatsvinden. De training vindt in principe plaats bij mij in de praktijk, hoewel sommige echtparen er de voorkeur aan geven als het in hun vertrouwde omgeving -thuis- wordt gegeven. In overleg is dat soms ook mogelijk.

De Houd me Vast-training is geen alternatief voor relatietherapie als er ernstige problemen in jullie relatie zijn. Wel kan het een voortraject of een aanvulling zijn, om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die in jullie relatie een rol spelen.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op.

Marshall Rosenberg ontwikkelde, decennia geleden, een communicatiemodel dat eenvoudig is van opzet, maar ongekend in zijn vermogen tot verbinding. Zowel met jezelf, in jezelf, als tussen mensen in relaties. Hij noemde het non-violent communication, dat ik liever vertaal met ‘Verbindende Communicatie’, omdat dat precies de lading dekt van wat het in wezen doet. Het is een prachtig instrument dat je helpt je zo uit te drukken dat je niemand aanvalt, niet in de verdediging schiet als iemand jou iets zegt, en je steeds verder in contact brengt met je diepste wezen en dat van de ander. Het is een praktisch en ondersteunend hulpmiddel om de brug naar de ander te slaan.

Meer informatie over verbindende communicatie kun je vinden op de website www.geweldlozecommunicatie.org.

T: 072-5323878
M: 06 103 77 810
E: monique@praktijkzomer.nl
© Praktijk Zomer