praktijkZomer

Duur consult en kosten
Omdat ik rust en aandacht belangrijk vind in mijn werk, duren behandelconsulten in mijn praktijk geen drie kwartier zoals gebruikelijk is, maar een uur. De kosten zijn daarbij € 100,-- per sessie.  
Op verzoek zijn langere sessies mogelijk van 1,5 of 2 uur. Bij relatietherapie is gebleken dat dit soms nodig is, vooral in het begin van de therapie.

Je betaalt na ontvangst van de factuur. Deze ontvang je digitaal, tenzij je anders wenst. Therapie is vrijgesteld van BTW, maar coaching en training is sinds 31 maart 2016 belast met 21% BTW op het uurtarief. 

Vergoeding en beroepsgeheim
Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars, omdat ik niet bereid ben om welke inhoudelijke informatie dan ook te verstrekken over je klachten en/of behandeling aan je verzekeraar. Dit verlangt de verzekeraar sinds het nieuwe zorgstelsel wel. Bovendien is voor vergoeding een psychiatrische diagnose nodig. Niet elke diagnose komt daarbij echter in aanmerking voor vergoeding. Veel voorkomende psychische klachten zoals overspannenheid, burn out en rouwproblematiek bijvoorbeeld vallen buiten de vergoeding. Ook relatietherapie en coaching worden nooit vergoed. 

Is vergoeding belangrijk voor je, kies dan behandeling door een GZpsycholoog. Twijfel je of jouw verzekering de consulten in mijn praktijk mogelijk wel vergoedt, bijvoorbeeld omdat je uitgebreid aanvullend verzekerd bent, informeer dan zorgvuldig bij je verzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden van een niet-gecontracteerde Psycholoog NIP*

Soms zijn werkgevers of uitkeringsinstanties bereid (een deel van) de therapiekosten te betalen. Ook als zij de betalende partij zijn, krijgen zij geen inzage in uw dossier, tenzij u dit uiteraard zelf nadrukkelijk wenst en de door mij verstrekte informatie vooraf heeft ingezien.

Wachtlijst
Op dit moment is de wachtlijst in de praktijk 4 à 5 weken. De wachttijd is uiteraard ook afhankelijk van de flexibiliteit van uw eigen agenda. Bent u zelf flexibel, dan is soms een afspraak op kortere termijn mogelijk. 

Afzeggen/verzetten van afspraken
Afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur worden afgezegd of verzet, worden in rekening gebracht. Het is voor mijn agenda behulpzaam om zo spoedig mogelijk van je wens tot verzetten op de hoogte te worden gebracht. 

Klacht?
Heeft u een vraag of een klacht over mijn behandeling, dan verzoek ik u dat eerst met mijzelf op te nemen. Indien wij er niet uitkomen samen, kunt u melding maken van uw klacht bij mijn beroepsvereniging het NIP. Meer informatie hierover vindt u hier

*Psycholoog NIP is een dienstmerk. Wil je meer informatie over dit dienstmerk, klik dan op het logo rechts onderin de pagina. Wil je informatie over de beroepscode waar psychologen zich aan dienen te houden, klik dan hier.

 

logo psychologenkring        ITPregister       eftknop     EFT Noord-holland, expertisecentrum voor EFT relatietherapie   logo nip